DM Internacional doo

U našoj ponudi možete pronaći sledeće proizvode:

prodaja-gvozdja-dm-internacional

GVOŽĐE

Primena gvožđa u građevini u početku je imala dekorativnu ili praktičnu primenu, a ne strukturnu. U arhitekturi i enterijeru, gvožđe se koristi za izradu kapija i okova, rešetki, stepenišnih ograda, nadstrašnica, tremova i slično.

Betonsko gvožđe ili armatura se koristi u građevinarstvu za pravljenje konstruktivnih elemenata u kombinaciji sa betonom. Beton koji u sebi sadrži armaturu nazivamo armirani beton. Betonsko gvožđe možemo podeliti na glatku armaturu GA i rebrastu armaturu RA.

Prodaja armaturne mreze DM Internacional

ARMATURNE MREŽE

Zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu u građevinarstvu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali, kolektori), za izradu raznih vrsta armirano-betonskih elemenata i dr.

Prodaja binor nosaca, DM Internacional

BINOR NOSAČI

Jedan od veoma značajnih proizvoda. Po svojoj konstrukciji, to je prostorni element zbog čega poseduje određenu krutost neophodnu u fazi montaže.

Binor čine dve uzdužne šipke u donjem i jedna u gornjem pojasu koje su međusobno povezane sa dijagonalnim šipkama postupkom elektrootpornog tačkastog zavarivanja.

Prodaja paljene zice

PALJENA ŽICA

Paljena žica se proizvodi iz svetlovučene žice zagrevanjem u pećima u zaštitnoj atmosferi (bez kiseonika) na temperaturi od 680 – 700 C.

Tokom procesa žarenja menja se struktura materijala čelične žice i ona postaje meka i lako savitljiva.

Paljena žica ima veliku primenu kod raznih procesa vezivanja i pakovanja gde nije moguće primeniti druge materijale (plastika, kanap.) Naročito je zastupljena u procesu proizvodnje u opekarskoj industriji i gradjevinarstvu.

Prodaja gradjevinskih eksera

GRAĐEVINSKI EKSERI

Građevinski ekseri su izrađeni po DIN 1151 standardu. Po ovom standardu se izrađuju razni ekseri sa ravnom glavom.

Proizvode se u različitim dimenzijama.

+ GVOŽĐE

prodaja-gvozdja-dm-internacional

GVOŽĐE

Primena gvožđa u građevini u početku je imala dekorativnu ili praktičnu primenu, a ne strukturnu. U arhitekturi i enterijeru, gvožđe se koristi za izradu kapija i okova, rešetki, stepenišnih ograda, nadstrašnica, tremova i slično.

Betonsko gvožđe ili armatura se koristi u građevinarstvu za pravljenje konstruktivnih elemenata u kombinaciji sa betonom. Beton koji u sebi sadrži armaturu nazivamo armirani beton. Betonsko gvožđe možemo podeliti na glatku armaturu GA i rebrastu armaturu RA.

+ ARMATURNE MREŽE

Prodaja armaturne mreze DM Internacional

ARMATURNE MREŽE

Zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu u građevinarstvu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali, kolektori), za izradu raznih vrsta armirano-betonskih elemenata i dr.

+ BINOR NOSAČI

Prodaja binor nosaca, DM Internacional

BINOR NOSAČI

Jedan od veoma značajnih proizvoda. Po svojoj konstrukciji, to je prostorni element zbog čega poseduje određenu krutost neophodnu u fazi montaže.

Binor čine dve uzdužne šipke u donjem i jedna u gornjem pojasu koje su međusobno povezane sa dijagonalnim šipkama postupkom elektrootpornog tačkastog zavarivanja.

+ PALJENA ŽICA

Prodaja paljene zice

PALJENA ŽICA

Paljena žica se proizvodi iz svetlovučene žice zagrevanjem u pećima u zaštitnoj atmosferi (bez kiseonika) na temperaturi od 680 – 700 C.

Tokom procesa žarenja menja se struktura materijala čelične žice i ona postaje meka i lako savitljiva.

Paljena žica ima veliku primenu kod raznih procesa vezivanja i pakovanja gde nije moguće primeniti druge materijale (plastika, kanap.) Naročito je zastupljena u procesu proizvodnje u opekarskoj industriji i gradjevinarstvu.

+ GRAĐEVINSKI EKSERI

Prodaja gradjevinskih eksera

GRAĐEVINSKI EKSERI

Građevinski ekseri su izrađeni po DIN 1151 standardu. Po ovom standardu se izrađuju razni ekseri sa ravnom glavom.

Proizvode se u različitim dimenzijama.